Otuđenost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je otuđenost? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma?

Pojam otuđenost ima više značenja. Posmatrano u najširem smislu otuđenost predstavlja nešto odvojeno ili strano nečem drugom.

Većini je pojam otuđenost poznat iz svakodnevne komunikacje, a malo ko je upoznat sa činjenicom da ovaj pojam ima veliku primenu u pravu, sociologiji i filozofiji. Interesatno je da navedene nauke različito definišu pojam otuđenost.

Posmatrano u najširem smislu termin otuđenost predstavlja nešto odvojeno ili strano nečem drugom. Pa tako, posmatrano sa strane religioznih ljudi, otuđeni čovek bi bio onaj koji ne poštuje svoju veru, već je odbacuje i prihvata neku drugu.

Sa druge strane u pravu, otuđenost se koristi kao pojam koji označava promenu vlasnika, bilo da je reč o pokretnoj ili nepokretnoj imovini. U pravnom smislu do otuđenja dolazi kupoprodajom, darovanjem, nasledstvom ili krađom.

Posebno je značajno značenje koju ova reč ima u filozofiji. Ovde, otuđenost označava stanje čoveka u kojem njegova dela, ideje ili proizvodi postaju suprostavljena moć koja ga potčinjava i nezavisna je od njegove delatnosti i egzistencije. Shodno tome može se posmatrati otuđenost čoveka od njegove sopstvene prirode i od društva.

U medicini, otuđivanje ima značenje odstupanja od stvarnog stanja, u psihoanalizi predstavlja stanje u kojem neki osećaji postaju tuđi zbog inhibicije ili represije, dok se u psihijatriji ovaj termin koristi za ličnost razorenu nekom patologijom.

U sociologiji, a posebno u marksizmu otuđenost se koristi da se izrazi položaj čoveka u kojem su proizvodi njegovog rada ili njegove ideje, postali njemu tuđi, samostalni.

Share.