Adžamija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to adžamija?

Adžamija je neiskusan momak.

Da li ste do sada čuli za pojam adžamija? A da li znate šta on znači ili vam je za to potrebno objašnjenje?

Pojam adžamija ranije se dosta koristio na našim prostorima dok danas gotovo da ne postoji mogućnost da čujete ovu reč. U urbanim sredinama ovaj pojam je gotovo iskorenjen, dok ga još uvek možete čuti u pojedinim selima.

Adzamija

Adžamija je reč turskog porekla i koristi se u značenju neiskusan – nevešt momak. Ažamija veoma često označava mladog dečaka koji još uvek nema toliko iskustva da prepozna određene stvari pa je tako i sam suviše naivan i potpada pod tuđi uticaj.

Kod nas adžamija se može naći i u upotrebi za malo dete ili svaku osobu koja izgleda previše naivno i nevino.

Bitno je istaći da u turskoj pored toga što se ažamija koristi u značenju nevešt momak, ovaj izraz upotrebljava se takođe za neveštog konja.

Share.