Ad akta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ad akta, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Ad akta je latinski izraz koji se koristi da označi da se nešto neće uzeti u obzir, odnosno da se posao oko tog predmeta smatra završenim.

Ako znate šta znači pojam ad akta, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas upućuje da je sam izraz ad akta potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči ad acta, što znači među spise. Ovaj izraz se koristi da označi stavljanje završenog predmeta u arhivu.

Obično se na akt ili spis koji je završen stavlja oznaka a.a, a potom se taj spis odlaže u arhivu.

Ovaj pojam se još koristi i da označi nešto što se neće uzeti u obzir, jer je posao oko tog predmeta završen.

Share.