Taktika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to taktika? Za koga sve možemo reći da “ima dobru taktiku”?

Veština vođenja vojske naziva se taktika.

Ne samo za vojsku, taktika se vezuje za svaku dobro spovedenu akciju pa i u svakodnevnom životu. Često kažemo nekome ko je uspešan u bilo kom poslu koji obavlja ili u porodičnom životu, da “ima dobru taktiku”.

Taktika se može vezati za svako vešto izbegavanje konflikatne situacije, odnosno držanje stvari pod kontrolom.

U vojsci se pod taktikom misli na vešto vođenje vojnih trupa. Takođe, ovde se taktika odnosi i na granu ratne veštine koja se bavi rešavanjem taktičkih zadataka na kartama i terenu.

Pojam taktike se može odrediti i kao način, postupak ili sredstvo za postizanje željenog cilja.

Često se izjednačavaju pojmovi strategije i taktike. Naravno, treba praviti razliku, s obzirom na to da se strategija odnosi na cilj, a taktika na način kako ostvariti taj postavljeni cilj. Svakako oba pojma se odnose na ispravno korišćenje, veštu upotrebu sredstava u vremenu i prostoru, u datom trenutku.

Postoje i druga određenja, po kojima je strategija širi pojam, kao dugoročno i sveobuhvatno planiranje ostvarenih ciljeva koji ne moraju biti ni praktični ni dobri. Dok taktika uvek za sobom nosi praktičnost, tj. postizanje nekog korisnog cilja.

Jednostavno rečeno, strategija se realizuje zahvaljujući realizaciji manjeg ili većeg skupa taktičkih principa, sredstava. Strategija nam govori šta treba da uradimo, dok taktika pitamo kako to da uradimo.

Share.