Uvertira

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je uvertira? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Uvodna muzika za neko dramsko – muzičko ili vokalno – instrumentalno delo naziva se uvertira.

Ako ste bili u prilici da prisustvujete izvođenju baleta ili opere, sigurno ste primetili da najpre ide uvodna muzika koja Vas upoznaje sa događajima koji će se dogoditi u samom delu. Upravo ova uvodna muzika se naziva uvertira.

Ako posmatramo pojam uvertira sa strane etimologije videćemo da je on u naš jezik dospeo od francuske reči ouverture, što znači otvaranje, otvaranje,  počinjanje, početak. Najjednostavnije rečeno uvertira predstavlja orkerstarski uvod u neko veće muzičko delo, najčešće je u pitanju opera. Prve uvertire javile su se početkom 17-og veka u Francuskoj.

Po definiciji, uvertira je uvodna muzika za neko dramsko-muzičko ili vokalno-instrumentalno delo kojom kompozitor upoznaje slušaoce o muzičkim događajima koje će čuti u delu, a koju izvodi orkerstar. Ovde je bitno istaći da uvertira može da bude i samostalni muzički oblik. Praksa je da se uvertira sasatvi od sastavih delova celog umetničkog dela.

U prenesenom značenju uvertira se koristi da označi uvod u neki govor, besedu, monolog i tome slično.

Share.