Univerzum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je univerzum? U daljem tekstu saznajte značenje ovog pojma.

Beskonačno prostranstvo koje nas okružuje naziva se univerzum.          

Poznato je da nas je oduvek intrigiralo kako je svet nastao i šta se zapravo nalazi van naše planete. Ljudi su još tada neistraženom prostoru koji nas okružuje dali ime – univerzum.

Ako posmatramo sa stanovništa etimologije, pojam univerzum potekao je iz latinskog jezika, tačnije od reči universum, što znači vaseljena, svemir, svet. Reč je o pojmu koji se koristi za beskonačno prostranstvo koje nas okružuje.

Interesatno je da nema pouzdanog objašnjena o tome šta je zapravo univerzum. Iako se on definiše kao sva materija i sav prostor koji nas okružuje i u kojem se neprekidno odvijaju različiti procesi, naučnici ne mogu sa sigurnošću da tvrde da li univerzum hologram, crna rupa, živ organizam, veliki balon ili možda kompujuterski program.

Ipak, jedno je sigurno. Univerzum je prostor u kojem se nalazi mnoštvo nebeskih tela i koji je nastao mnogo pre čoveka.

Fizička kosmolgoija daje veoma kompleksno značenje ovom pojmu. Ona univerzum definiše kao konačan ili beskonačan prostorno – vremenski kontinium u kojem postoji sva materija i sva energija. Po nijma nije isključeno da poštoji više univerzuma, možda čak i na hiljade, a da je onaj u kojem živimo samo jedan od sistema tih univerzuma.

Ovde je bitno objasniti i značenje izraza paralerni univerzum. Naime, naučnici već godinama pokušavaju da dokažu da je univerzum nastao tokom Velikog praska, a tada je nastao i takozvani paralerni univerzum u kojem vreme teče unazad. Brojni eksprimenti koji su sprovođeni testiranjem zakona fizike dokazali su da se pravac i tok vremena mogu odrediti na osnovu dešavanja u univerzumu, te da se vreme iz jedne tačke može kretati u dva različita pravca.

Share.