Laudanum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Laudanum

Laudanum je alkoholna tinktura opijuma koja sadrži oko 10% opijuma. Veoma je gorak i tokom vekova se koristio u mnoge svrhe, počev od uspavljivanja, umirivanja živaca, za umrenje bolova, ali i za umirivanje kašlja i umirivanje menstrualnih tegoba.
Iako je ludanum biljni preparat, imajući u vidu da je to tinktura opijuma, neophodno ga je kontrolisano koristiti. Predoziranje može dovesti do ozbiljnih posledica kao što su problem sa govorom, mučnina, povraćanje i proliv.

Konstantno korišćenje laudanuma može dovesti I do zavisnosti.

Share.

Leave A Reply