Zoologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je zoologija? Znate li definiciju ovog pojma? A da li znate značenje pojma zoolog?

Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem životinja, odnosno njihovim oblikom i građom tela, životnim aktivnostima, razvojem, poreklom, genetikom, rasprostranjenošću i ponašenjem naziva se zoologija.

Etimologija nas uči da je sam pojam zoologija potekao iz starogrčkog jezika, od reči ζῷον (zoon) u značenju živo biće i reči λόγος (logos) , što znači nauka. Najjednosotavnije rečeno zoologija je nauka o proučavanju životinja sa svih gledišta.

Po definiciji, zoologija predstavlja naučnu disciplinu koja postoji u sklopu biologije i bavi se proučavanjem životinja, odnosno njihovim oblikom i građom tela, životnim aktivnostima, razvojem, poreklom, genetikom, rasprostranjenošću i ponašenjem.

Kao naučnom disciplinom, zoologijom se bave zoolozi. Nakon što završe studije biologije, oni svoj rad mogu obavljati kako u prirodi tako i u labaratoriji, muzeju ili zološkom vrtu. Često, zoolozi svoj naučni rad obavljaju kombinovanjem navedenih oblika rada.

Bitno je istaći da se zoologijom kao naukom ne bave samo oni koji završe biologiju, već zoolozi mogu biti i šumari, veterinari, pa čak i geografi. Iako je prethodnih godina bila praksa da se i osobe koje završe medicinu bave zoologijom, nakon što se zoologija izdvojila kao samostalna naučna disciplina, to se ne praktikuje.

Share.