Zet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači zet?

Suprug Vaše ćerke ili sestre je vama zet.

U bračnim odnosima jasno su definisani pojmovi koji se koriste za pripadnike muževljeve, odnosno ženine porodice. Iako je mnogim novopečenim bračnim parovima možda teško da se naviknu da pojedince iz porodice oslovljavaju sa određenom „titulom“ koja im nakon braka sledi, majke i očevi će rado koristiti termine zet i snajka.

zet

Sa značenjem pojma zet sigurno su svi dobro upoznati. Naime, ovo je termin koji se koristi da označi supruga od ćerke ili sestre. Dakle, u slučaju da imate ćerku (ili sestru), njen suprug će Vama biti zet.

Sa druge strane suprug vaše ćerke vas će oslovljavati sa tast, odnosno suprug Vaše sestre će Vas oslovljavati sa dever.

Ovde je bitno istaći značenje još jednog pojma, a to je reč domazet, koja se koristi da označi zeta koji je došao da živi sa ženinom porodicom (suprotno ustaljenom mišljenju da muškarac mora da bude taj koji će dovesti ženu u svoju kuću).

Share.