Uobičajeno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta znači uobičajeno? Da li znate tačno značenje ovog pojma?

Uobičajeno je nešto što je obično i stalno. Uglavnom je reč o ustaljenim radnjama ili nečemu što ima propisanu formu.

Ako ne u svakodnevnom govoru, onda ste sigurno čitajući novine ili gledajući TV susreli se sa pojmom uobičajeno koji ima veliku primenu na našim prostorima. A da li znate koje je njegovo značenje?

Uobičajeno je pridev koji ima značenje ustaljen, svakodnevan, rutinski. Uglavnom se koristi za nešto što je obično i stalno. Primera radi, uobičajeno je da ćemo se umiti kada ustanemo iz kreveta. Takođe, uobičajeno je da ćemo pre jela oprati ruke, zar ne?

Dakle, uobičajeno se koristi za ustaljene radnje koje se svakodnevno obavljaju, a veoma često je reč i o nečemu što ima propisanu formu.

Share.