Patrijaršija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je patrijaršija i kakvo značenje ima pojam patrijaršija?

Patrijaršija, patrijarhija ili patrijarhat je ime za crkvenu nadležnost i područje kojim patrijarh upravlja.

Patrijaršija je nekada podrazumevala Pentarhiju koju su činila područja patrijarha Rima, Carigrada, Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima. Hrišćani Pravoslavci imaju devet patrijarha.

Srpska patrijaršija ima patrijaršijski Upravni Odbor i to je vrhovna izvršna vlast nad crkvenim organima. Upravni odbor čini najpre patrijarh kao predsedavajući,  zatim dva člana Svetog Sinoda, jedan predstavnik manastira, tri sveštenika i sedam svetovnih članova.

Sveti Sinod imenuje dva člana iz svog sastava, a druge članove imenuje na šest godina. Pri Patrijaršijskom Upravnom Odboru funkcioniše i upravna kancelarija koja je odgovorna za poslove crkvene samouprave i sastoji se od tri odeljenja: opšte, ekonomsko i finansijsko.

Pećka patrijaršija

Pećku patrijaršiju čine crkve pored Peći, i spada u najvrednije spomenike srpske prošlosti. U njoj je vekovima funkcionisalo sedište srpskih arhiepiskopa i patrijaraha.

Nastala je u 13. veku i od tada je bila mesto okupljanja teologa, književnika, umetnika pa danas predstavlja ne samo staro središte srpske crkve, nego i mesto u kome se čuva značajno sprsko umetničko nasleđe.

Share.