Prezirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači prezirati?

Prezirati je pojam koji se koristi da oznaci krajnje omalovažavanje koje se oseća ili pokazuje prema drugoj osobi.

Sigurno ste do sada bili u prilici da osetite da neko umanjuje Vašu vrednost ili se bezrazložno obraća sa visine i obezvređuje Vas. Sve to predstavlja vid preziranja.

Pojam prezirati ima dosta široko značenje i odnosi se na sve negativne socijalne osećaje koje pojedinac doživljava i ispoljava prema nekoj drugoj osobi.

Rec je o emociji međuljudskog odbacivanja, koja se cesto temelji na osnovu predrasuda koje određena osoba ima prema članovima neke zajednice. Prezirati se mogu samo ljudi ili grupa ljudi, a nikada životinje, predmeti ili pojave.

Bitno je istaći da se prezir ne mora odnositi na celokupno biće, već se isti može usmeriti na određene karakterne osobine, koje osoba poseduje. Primera radi, možete voleti neku osobu, ali prezirati njenu osobinu poput sebičnost, doslednost, skromnosti, samokritičnosti itd.

Bezrazložni prezir se javlja kada je određena osoba prezrena bez obzira na dela koja je počinila ili ih nije počinila. Ovde se radi o preziranju koje nastaje iz verovanja da je osoba bezvredna zbog svog porekla, rase, pola, godišta i tome slično.

Share.