Struktura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to struktura?

Povezani sistem nekih elemenatal ili delova čini jednu strukturu.

Etimolozi kažu da ovaj izraz potiče od latinske reči structura u značenju zidanje, građenje, kao i način gradnje.

Prema sveobuhvatnoj, nekoj univerzalnoj definiciji, struktura je sistem elemenata i njihovog aktivnog međusobnog odnosa, ali i prepoznavanje, posmatranje i stabilnost uzoraka.

Pojam struktura nalazi se kao polazna odrednica, temelj skoro svakog istraživanja i otkrića u nauci, umetnosti, filozofiji.

I ne samo to, sve što čoveka okružuje, počevši od stvari, preko bića do ljudskih dela, ima svoju strukturu. Sama reč struktura (gradnja, sistem svojevrsnih elemenata) govori da se u najvećem broju slučajeva radi o jedinstvenoj strukturi koja važi samo za dati odnos sastavnih elemenata.

Zato strukturu i čine delovi ili elementi povezani u neku celinu. S obzirom da se sastavni delovi jedne strukture povezuju na određeni način, koji odgovara datoj strukturi, struktura predstavlja svojevrsan sklop, poredak, sistem, celinu.

U geologiji, na primer, struktura predstavlja način kako su spojeni delovi stena i planina.

Strukture, naravno imaju i svoje podele, tako postoje: društvena, struktura podataka, kompozicija, hemijska struktura, biološka struktura, građevinska struktura.

Treba takođe razlikovati stukturu od sastava. Delovi koji su spojeni u celinu bez tačno određene organizacije povezivanja ne čine struktut već sastav.

Share.