Indeksacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je indeksacija?

Vezivanje obaveza po osnovu kredita za rast cena na malo ili kurs neke strane valute naziva se indeksacija.

Ako ste u skorije vreme podigli kredit ili pak potpisali neki ugovor o životnom osiguranju, sigurno ste se susreli sa pojmom indeksacija. Kako ovaj pojam nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, veliki broj ljudi ne zna njegovo značenje.

Sam termin indeksacija potiče iz latinskog jezika i koristi se da označi nivelaciju cena, stvaranje indeksa, proporcija i merila, odnosno za prilagođavanje neke imovine inflaciji. Po definiciji, indeksacija je vezivanje obaveza po osnovu kredita za rast cena na malo ili kurs neke strane valute.

Dakle, indeksacija podrazumeva povezivanje iznosa ugovorene veličine, poput iznosa rate kredita, isplate osigurane sume ili premije kod životnih osiguranja, uz neki od indeksa cena.

Cilj indeksiranja ogleda se u zaštiti realne vrednosti uloženog novca.

Bitno je istaći da danas indeksacija nije toliko česta kao nekada, kada je uboičajeno bilo da se u dugoročnim ugovorima nalazi ista. Primera radi, kod ugovora o osiguranju životu, indeksacija u istom podrazumevala bi povećanje godišnje premije svake godine za stopu inflacije, a za isti iznos bi se povećao i odštetni iznosti.

Share.