Galijum

0

Šta je galijum?

Galijum (latinski gallium) je hemijski element. Njegova oznaka u Mendeljejevom periodnom sistemu elemenata je (Ga).

Pojam Galijum se dakle primenjuje u hemijskom rečniku. U pitanju je metal treće A grupe. Čist galijum je zapravo metal nailik srebru i ne pravi reakciju ni sa kiseonikom (oksidacija) ni sa vodonikom.

Jedinjenja galijuma plamen mogu da kolorišu u ljubičasto.

Postoji 4 alotropska izotopa galijuma a medju njima su postojani 69 i 71. Galijum nema nikakav biološki značaj.

Galijum je zastupljen je u kori Zemlje i to uglavnom kao pratilac ruda cinka ili bakra, čije je značenje u privredi znatno veće.

Metal galijum je 1875. godine otkrio je Paul Lecoq de Boisbaudran.

Primena: Fluoridi i fosforiti galijuma (jedinjena ovog metala) poseduju osobine poluprovodnika. Zato se se dodaju silicijumu pa se tako primenjuju u elektronskoj industriji.

Takodje, slojevi galijum-arsenika primenjuju se u proizvodnji ultrabrzih procesora. Metalni galijum se na primer nalazi u termometrima kojima se mere dosta visoke temperature.

Galijum spada u grupu slabih metala sa romboidnom kristalnom strukturom. Ima 3 valentna elektrona i oksidacioni broj galijuma je – 3.

Od posebne važnosti je jedinjenje galijum arsenid (GaAs). Sastoji se od arsenika i galijuma. Kao poluprovodnik se primenjuje za proizvodnju uređaja kao što su integrisana kola mikrotalasne frenkvencije, laserske diode, solarne ćelije, optički prozori, monolitna mikrotalasna integrisana kola…


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply