Presedan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Presedan

Šta je to presedan?

Pređašnji, odnosno raniji slučaj naziva se presedan.

Izraz presedan ne koristi se često u svakodnevnom govoru, ali u slučaju da ste čuli ovu reč, a ne znate njeno značenje sledi detaljno objašnjenje.

Po etnologiji reč presedan nastala je od francuske reči précédent u značenju prethodni, pređašni, a reč koristimo za slučaj koji se ranije dogodio i koji kasnijim sličnim slučajevima služi kao primer. Shodno tome možemo reći da je presedan raniji slučaj.

U pravnim naukama po definiciji presedan je sudska presuda kojom je doneta odluka o konkretnom predmetu, a koja istovremeno obavezuje sudove na jednako postupanje u budućim novim predmetima iste sadržine. Presdan je najprisutniji u engleksom opštem pravu, ali i u anglosaksonskom pravnom sistemu kao celini.

Možemo reći da presedan predstavlja pravnu normu ili više normi koje regulišu određenu materiju. Presedan se koristi u situacijama kada određeni sudski organ donese odluku koristeći situaciju koja se već desila, tj. u slučaju kada predmet o kojem se razmatra je sličan nekom od prethodnih predmeta, pa samim tim i odluka donešenja mora biti slična ako ne i potpuno ista. Prava i obaveze koje su utemeljena na presedanu mogu biti ukinuti ili izmenjeni  putem odgovarajućih sudskih odluka.

Share.

Leave A Reply