Lobi

0

Lobi

Verovatno kada čujete reč lobi mislite na neku nelegalnu radnju, na veze i poznanstva, ali razvojem demokratskih institucija tumačenje ovog pojma se menja.

Ovaj izraz ima poreklo u engleskoj reči lobby i znači predvorje, predsoblje ili hodnik, takođe označava i metaforu kao „devojka za sve“. U poslovnom i političkom životu Amerike se vrlo često upotrebljava u kontekstu: čovek koji poznaje svakoga, naročito poslovno i politički značajne ličnosti. Tako da se bez čoveka koji lobira, koji posreduje, ne može ništa od važnijih stvari i poslova završiti.

Prema definiciji enciklopedije Britannica, lobiranje je svaki pokušaj grupe ili pojedinca da utiče na odluke vlade.

Postoje mnoga shvatanja ovog pojma. Na primer, jedno od njih je da je lobiranje obraćanje članovima parlamenta u nameri da se utiče na zakonodavstvo. Dok advokat Lefebiru kaže da je lobirati ne samo uticati, već pre svega analizirati i shvatiti problem, kako bi onima koji odlučuju, objasnili suštinu i posledice.

Kada se osvrnemo na prošlost, publicista Henri Smit navodi da je lobiranje uvek vuklo negativne konotacije.

Ipak lobiranje je iz ugla istorije uvek postojalo samo se nije tako zvalo. Uvek su postojali ljudi sa dvora koji su bili bliski caru, toliko da su uvek težili da utiču na njegovu odluku.

Suština je da postoje interesne grupe koje pokušavaju i uspevaju da utiču na donošenje odluka i njihove nosioce.


Share.

Leave A Reply