Nefrolog

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč nefrolog?

Nefrolog je reč grčkog porekla i oznavčava lekara koji se bavi proučavanjem i lečenjem bubrega.

Termin nefrologija je nastao od grčkih reči nefro, koja označava bubreg i logos u značenju nauka. Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.

Nefrolog

Nefrolog je lekar koji se bavi područjem nefrologije. On je specijalisa interne medicine, koji je završio subspecijalizaciju iz područja nefrologije.

Bavi se preventivom, dijagnosticiranjem i lečenjem bubrežnih bolesti i mokraćnih kanala.

Nefrolog je lekar koji se bavi i transplatacijom bubrega i odlučuje o hemodijalizi pacijentima kojima je potrebno.

Share.