Nominalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači nominalno?

Nominalno je prilog koji se koristi da označi nešto što je formalno, a ne stvarno.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam nominalno? A da li znate koje je njegovo značenje?

Ako posmatramo sa etimološke strane videćemo da je termin nominalno potekao iz latinskog jezika, od reči nominalis u značenju imenski, odnosno onaj koji se odnosi na ime. Prilog nominalno se koristi da označi nešto što je samo po imenu, obično je reč o formalnim, a ne stvarnim rečima.

Prema tome, ono što je nominalno suprotno je realnog, odnosno stvarnog. Radi se o označenoj ili utisnutnoj vrednosti novca, hartija od vrednosti i drugih vredonosnih papira, koja se obično razlikuje od stvarne vrednosti.

Nominalna vrednost neke novčanice predstavlja broj novčanih jedinica koji je upisan na apoenu ili bankoti i može se, ali ne mora razlikovati od stvarne vrednosti te novčanice.

Share.