Očuh

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači očuh?

Osoba muškog pola koja zamenjuje oca u slučaju da se majka ponovo uda nakon razvoda ili gubitka supruga naziva se očuh.

Pojam očuh u većini slučajeva spominje se u negativnoj konotaciji na našim prostorima, te osobe koje nisu upoznate sa značenjem ove reči stiču pogrešan utisak o značenju reči. Zbog toga, sledi objašnjene ove reči kako ne bi došlo do zabune.

Očuh se definiše kao osoba muškog pola koja zamenjuje oca u slučaju da se majka ponovo uda nakon razvoda ili gubitka supruga. Dakle, reč je o majčinom mužu koji nije u krvnom srodstvu sa decom (on nije njihov otac).

Očuh se tretira kao član šire porodice, iako u većini slučajeva on se brine o deci svoje žene kao da su njegova.

Share.