Načelo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je načelo?

Načelo predstavlja polaznu zamisao, glavnu postavku ili neko osnovno ubeđenje.

Verovatno ste do sada bili u prilici da čujete rečenice poput sledećih: “Prema tom načelu” ili “Načelno je odlučeno da” ili “ U načelu se svi slažu”, da li Vam je jasno značenje pojma načelo?

Načelo se definiše kao osnovna, polazna tačka, početak, odnosno princip. Reč je o polaznoj zamisli ili osnovnom ubeđenju. Suštinski, načelo je osnova iz koje potiče sve što jeste.

Dakle, načelo se može definisati kao pravilo koje se treba slediti ili kao pravilo koje je poželjno da se sledi. Možemo ga posmatrati kao neizbežnu posledicu nečega poput pravila i zakona koji postoje u prirodi ili pak kao određeni sistem rada koji je izgrađen i koji se mora poštovati.

Načela koja se uspostave u nekoj organizaciji iskusteno su bitna za upravljanje i dobro vođenje iste, te je neophodno njihovo poštovanje i primenjivanje. Zanemarivanje samo jednog načela može naštetiti određenoj organizaciji ili delovati na njeno poslovanje.

Share.