Neoplatonizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to neoplatonizam?

Pravac u filozofiji koji je nastao u trećem veku kao rezultat razvoja učenja filozofa Platona naziva se neoplatonizam.

Da li ste čuli za pojam neoplatonizam? A znate li koje je njegovo značenje.

neoplatonizam

Termin neoplatonizam potiče iz grčkog jezika i predstavlja naziv za pravac u filozofiji koji je spojio Platonovo, Aristotelovo i druga učenja sa istočnjačkim religiozno – spekulativnim elementima u jedinstven pogled na svet.

Poznat je još pod nazivom novoplatonizam i predstavlja naziv za religioznu školu koja se bavila razvojem Platonove filozofije i njenim kombinovanjem za drugim učenjima.

Neoplatonizam se razvio tokom 3-eg veka, a za najuticajnijeg predstavnika ovog pravca samtra se filozof Ploton koji je učvrstio neoplatonizam najpre u Aleksandriji, a potom i u Rimu. Kada je vizantijski car Justinijan zatvorio Platonovu Akademiju sredinom 6-og veka, neoplatonizam je nastavio da se razvija isključivo u hrišćanstvu.

Posebno veliki uticaj ovaj filozofski pravac imao je na gnosticizam i ranohrišćansku teologiju. Jedna od glavnih postavki u njemu bazirala se na učenju o trojstvu koje je sastojalno od Jednog, Uma i Duše.

Share.