Čaršija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to čaršija?

Trgovinski centar nekog grada naziva se čaršija.

Nekada se centar svakog grada zvao čaršija. Ako pitate starije generacije najlepše su se odevali kada bi kretali u čaršiju.

Za vreme Osmanakog carstva i njihove vladavine na Balkanu čaršija se kao izraz ali i kao stil i kultura jednog grada uvukao u sve pore gradskog života. Odlazak u čaršiju značio bi odlazak u centar, srce grada gde ima ljudi, prodavnica, kafana.

carsija

O čaršijama su pisali mnogi, opisivali je kao deo grada bez kojeg se ne može, koji ima poseban duh i energiju. Čaršijske priče su bile najčitanije, jer se samo u takvom srcu grada moglo čuti „ono što se i ne sanja“, kako su to pisci i novinari znali da opišu.

Takođe, ni građevine ovde nisu zapostavljene, te se čaršija prepoznavala na osnovu specifičnog arhitektonskog kvaliteta i stila koji čine identitet,izgled jednog grada.

Pojam čaršije se može odrediti i kao najvažnija odlika osmanskog grada. Obično se u svakoj čaršiji mogla videti česma, takozvani dućani (prodavnice) i džamija. U čaršijama nisu zaostajale ni znamenite institucije poput gradske uprave, opštine i drugi objekti od značaja za grad.

Iz svega ovoga može se lako pogoditi od koje reči potiče pojam džamija. Naravno, radi se o turskoj reči Çarşı ili još dalje od persijske reči čar-su što u bukvalnom prevodu znači četiri toka, odnosno strane. To se odnosilo na mesto gde su se okupljali ljudi sa svih strana sveta.

Share.