Čakija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je čakija?

Čakija je turska reč za džepni nožić tj. perorez.

Poznato je da nakon više vekovne turske vladavine na našim prostorima ostali su i odomaćile se brojne turske reči koje se i dan danas koriste. Jedna od takvih reči jeste i čakija, koja se poslednjih godina dosta ređe koristi nego što je to bio slučaj prethodnih godina.

Etimološki posmatrano pojam čakija nastao je od turske reči caki, koja ima značenje peroreza, odnosno džepnog noža. Dakle, reč je o ručnom alatu koji se sastoji iz dva dela oštirce i drške. Oštirca služi za rezanje i nalazi se pričvršćena za dršku koja može biti od bilo koje vrste metala, plastike ili drveta.

U Vojvodini čakija se koristi u nešto drugačijem značenju, jer su oni ovu reč preuzeli od Mađara gde časkija označva motku sa željeznom kukom koja služi za privlačenje predmeta koji se nalaze na određenom rastojanju.

Share.