Prokurator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prokurator

Reč prokurator je latinskog porekla nastala od reči procurator koji je označavao namesnika provincije, to jest upravitelja državnih prihoda u antičkom Rimu.

Danas, prokurator označava nekog ko obavlja poslove u ime drugog ili upravlja u ime drugog. To je neko ko upravlja firmom, imanjem ili nekom drugom imovinom umesto nekoga. Prokurator je onaj koji kao opunomoćenik zastupa nekoga. To je zapravo posrednik.

U nekim zemljama, kao što je Francuska prokurator je i pravnik ili advokat ili državni tužilac. U drugim, tamo gde su katolički manastiri, prokurator je kaluđer – ekonom. Upravitelj može biti i starešina manastira ali i poslovođa nekog pogona ili trgovine.

Dakle, kada se kaže prokurator, osnovno je da je to neko ko zastupa nečije interese, donosi odluke u skladu sa njima i shodno tome ima odgovarajuća ovlašćenja ali i obaveze i odgovornost. On “polaže račune” onome ko ga je angažovao i čije interese treba da štiti.

Share.

Leave A Reply