Babaroga

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je babaroga?

Babaroga je naziv za strašilo koje se javlja u obliku krezube babe sa rogom na glavi, a koje odvodi nevaljalu decu.

Sa značenjem pojma babaroga svi smo upoznati još od detinjstva. Nema tog deteta koje se u nekom periodu svoga života nija plašilo babaroge. Baboraga prema ustaljenom narodnom verovanu jeste strašilo, koje se prikazuje u obliku krezube babe sa rogom na glavi.

Babaroga po pravilu uzima i odvodi decu koja su bila nevaljala kako bi ih kaznila. Ona je neka vrsta bauka i prikazana je kao veoma ružna, unakažena, stara i pogrbljena. Mnogi babarogu mešaju sa vešticom, te je bitno napomenuti da je reč o dva različita pojma.

Posmatrano sa etimološke strane, termin babaroga potiče od slovenskih reči baba, čije je značenje svima dobro poznato i reči jaga, što znači opaka. U suštini, babaroga ne bi trebala da bude zla, već samo zapuštena i ružna osoba koja uživa plašeći decu.

Ipak u različitim krajevima naše zemlje babaroga je različito prikazana. Uglavnom, reč je o zapuštenoj i veoma mršavoj starici koja živi u šumskoj kolibi. Ona iako je prikazana kao slabašna i mršava, veoma je opaka i zla, te predstavlja pojavu od koje strahuju mnoga deca.

Slušajući različite legende i mitove možemo čuti da babaroga nagrađuje svoje žrtve koje se dobro ponašaju i reše zadatke koje im postavi, ali sa druge strane ona jede svu neposlušnu i bezobraznu decu.

Jedno je sigurno – babaroge su se pokazale kao sjajno vaspitno sredstvo, te i dan danas brojni mališani slušaju roditelje i dobro se ponašaju kako bi bili pošteđeni susreta sa njom.

Share.