Ćutuk

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ćutuk?

Ćutuk je turcizam koji označava panj.

Pojam ćutuk se ranije koristio u ruralnim sredinama, međutim danas ove reči gotovo da uopšte nema u upotrebi na našim prostirma, zbog čega veliki broj ljudi ne zna njeno značenje.

Etimološki posmatrano ćutuk predstavlja tursku reč koja označava panj. Dakle, ćutuk je ostatak od posečenog stabla. Ovaj pojam se može koristiti i u značenju batina.

Ćutuk ima i svoje preneseno značenje. Poznato je da se za cepanje drva koje se ručno izvodi koristi najtvrđi i najneupotrebljiviji panj koji se ne može precepiti i koristiti za loženje. Reč je o panju koji nema nikakvu koristi za čovek. Shodno tome, ćutuk je naziv za osobu od koje nema koristi: budala, glupan, šupljoglavac i slično.

Share.