Ćafir

Pinterest LinkedIn Tumblr +

cafir

Značenje reči ćafir

Za nevernika u pogrdnom smislu kaže se ćafir.

Ćafir ili kafir je reč koja dolazi iz arapskog jezika i označava onog koji ne veruje. Izraz ćafir se koristi i kao sinonim za osobu koja krije, poriče ili prikriva istinu, odnosno onaj koji ne priznaje Boga.

Slikovito pojašnjeno, kao što u engleskom jeziku „cover“ znači pokriti tako i u arapskom reč „kafir ili ćafir“ predsatvlja zemljoradnika koji zemljom pokriva sadnicu, al u religijskom svetu označava onog koji veru, istinu pokriva neverom, odnosno neistinom.

Takođe i u turskom govornom području ova reč je poznatija nego kod nas, mada se zadržala i u pojedinim krajevima Balkana, naročito u Bosni i Hercegovini.

Ovaj izraz može imati i negativnu konotaciju, pa tada označava nevernika, ne-muslimana. Mada u pogrdnom smislu ćafir pronalazi i svoju zamenicu u reči gavur ili đavur koja se koristi u istom značenju i to najviše u bosanskom svakodnevnom govoru.

Iako neki lingvisti prave razliku između ćafira i ne-muslimana, neretko se ova dva termina poistovećuju. Tačnije oni objašnjavaju da se kafir ili ćafir pominje u Kuranu za ljude koji su krivi za odbacivanje ili neprihvatanje istine, čak i kad im je postala potpuno vidljiva, dok se ne-musliman prvenstveno odnosi na osobu koja ne pripada islamskoj veri.

Share.