Baraž

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je baraž?

Baraž je pojam sa više značenja, a u svom najopštijem značenju odnosi se na prepreku ili pregradu.

Razgovarajući sa prijateljima ili gledajući neku televizijsku emisiju sigurno ste bili u prilici da čujete za pojam baraž koji se u poslednje vreme relativni često koristi na našim prostorima. A da li znate koje je značenje ove reči?

Sam termin baraž potiče od francuske reči barrage, što znači prepreka, pregrada, barikada. U svom osnovnom i najopštijem značenju baraž se koristi kako bi označio prepreku, odnosno barikadu koja se koristila kako bi sprečila prodor neprijateljskih snaga u određeno područje ili oblast za vreme rata ili neke bitke.

Iako mnogi vezuju baraž za prepreku koja se odnosi na sprečavanje prodora kopnenih snaga, on se odnosi i na pomorske, vazdušne i rečne snage. U tom smislu razlikuje se više vrsta baraža: lučki, pomorski, rečni, baraž zaprečnih balona i baražna vrata.

U tom smislu baraž predstavlja razne tipove prepreka koje na bilo koji način usporavaju ili sprečavaju prodor (ili  prolaz) protivnika.

Termin baraž se može upotrebljavati i u značenju rampa.  Takođe, neki koriste ovaj pojam kako bi označili taksu za prelazak preko mosta (mostarina).

U sportskoj sferi, naročito u fudbalu barža je termin koji se spominje neretko. Ovde je reč o utakmici koja se naknado igra za plasman na svetsko, evropsko ili neko drugo prvenstvo.

Pored sportskih takmičenja, sa terminom baraž susrećemo se i u brojnim drugim takmičenjima, najčešće muzičkim, gde baraž označava naknadan izbor kandidata koji su već ispali kako bi se izabrao jedan takmičar kojem je pružena još jedna šansa za dalje takmičenje.

Share.