Predanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to predanje?

Najjednostavnije rečeno predanje jeste tradicija.

U svakodnevnom govoru veoma često možemo čuti za izraz predanje koji iako se uglavnom koristi u hrišćanskoj religiji. Ipak ovaj izraz postao je sve popularniji i u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega je nephodno znati njegovo značenje.

predanje

Pojam predanje najjednostavnije rečeno predstavlja tradiciju. Ustvari reč predanje označava nešto što se prenosi sa kolena na koleno, sa jedne generacije na drugu, odnosno nešto što je predato.

U širem smislu predanje predstavlja ponašanje pojedinaca i služi kao uzor za ispravan način života. Predanje jeste legenda, mit ili neka bajka zahvaljujući kojoj se može doći do određenih zaključaka.

U hrišćanstvu predanje se najčešće odnosnilo na predanje o životima hrišćanskih svetaca koje je za cilj imalo ne samo da prenese određene događaje na buduće generacije, već i da osobe koje ga čuju izvuku neku pouku i zaključak.

Svima su dobro poznata određena predanja o apostolima, ali i ona koja se odnose na istorijiske događaje i likove kao što su Aleksandar Veliki, Kleopatra i td. Neka predanja služe kako bi opisala posebne životne price ili osobe veoma zanimljivog karaktera.

Share.