Simulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je simulacija?

Simulacija predstavlja namerno i svesno obmanjivanje okoline, odnosno pretvaranje da smo nešto što nismo.

Pojam simulacija dobro je poznat svima jer ima visoku primenu, ne samo u svakodnevnoj komunikaciji već i u naučnim disciplinama kao što su medicina, psihologija, fizika, matematika, računarstvo i brojne druge. A da li ste upoznati sa značenjem ove reči?

simulacija

Etimologija nas uči da je reč simulacija potekla od latinske reči simulare, što znači pedstavljati se, oponašati koga, zabušavati.

U svom najopštijem značenju termin simulacija označava oponašanje nekoga, odnosno izdavanje, zavaranje ili pretvaranje čoveka za nekoga i nešto što nije.

Prema tome, simulacija se odnosi na glumljenje, pretvaranje, zavaravanje ili prenemaganje određene osobe, kako bi predstavila sebe u drugom svetlu i time pridobila određenu korist.

U pravnim naukama simulacija označava prikazivanje nekoga pravnog stanja drugačijim nego što ono jeste u stvarnosti.

Pisiholgoija simulaciju definiše kao namerno i svesno obmanjivanje okoline zdravog pojedinca da je bolestan ili hendikepiran, kako bi sebi pribavio materijalne i nematerijalne privilegije, stekao neke olakšice i izbegao negativne posledice.

U računarstvu simulacija predstavlja program ili uređaj koji oponaša rad nečeg drugog, kao u stvarnom žitovu. Primera radi, programi koji služe za simulaciju letenja avionom, oponašaće let avionom.

Share.