Nakaradnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nakaradnost, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam?

Nakaradnost je pojam koji se koristi da označi nešto što je neprikladno, ružno, gadno, rogobatno.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je nešto nakaradno ili da se neko nakaradno ponaša. A da li znate koje je pravo značenje pojma nakaradnost ili Vam je potrebno pojašnjenje?

Sam izraz nakaradnost u modern doba se gotovo i ne koristi, dok su ga starije generacije uglavnom koristile da označe osobu koja fizički ne izgleda lepo ili koja ne radi nešto kako treba.

Primera radi ako kažemo: “Vidi Marka kako je nakaradan!”,  to znači da se on fizički ne uklapa u naše poimanje lepog, te da je ružno građen ili pak drugačije obučen, te se time na ružan način ističe od ostalih “normalnih” osoba.

Ako neka osoba nakaradno radi određen posao, to znači da ona dosta greši, te da posao ne radi na način na koji bi trebalo, već ga uradi površno čisto da se kaže da je uradila.

Dakle, nakaradnost je termin kojim se izražava sve ono što je neprikladno, ružno, rogobatno, loše i neskladno.

Share.