Hladnokrvnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hladnokrvnost?

Hladnokrvnost je osobina čoveka koji ostaje potpuno smiren i u neugodnim ili uzbuđujućim situacijama.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam hladnokrvnost? A znate li koje je njegovo značenje?

hladnokrvnost

Sam izraz hladnokrvnost predstavlja pridev koji ima svoje metaforično i bukvalno značenje. Hladnokrvnost se najpre koristi da označi osobu koja ima nisku temperaturu.

U svom prenesenom tj. metaforičnom značenju hladnokrvnost označava osobinu čoveka, koji ostaje potpuno smiren i u neugodnim ili uzbuđujućim situacijama. Dakle, reč je o hladnom čoveku koji ne pokazuje znake srdačnosti. Često je reč o neljubaznom čoveku ili pak osobi koja se odlikuje ravnodušnošću.

Hladnokrvne osobe imaju flegmatičan temperament, neosetljive su i često se smatraju veoma grubim i izuzetno strogim.

Prema tome, hladnokrvnost kao karakterna osobina čoveka pre svega predstavlja njegovu sposobnost da smireno i staloženo reaguje bez obzira na dinamiku, jačinu i vrelinu situacije u svojoj okolini.

Share.