Biotehnologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Biotehnologija

Biotehnologija prestavlja skup bioloških aktivnosti sa iljem dobijanja nekog proizvoda ili ostvarenja nekog procesa. Pa tako imamo, tradicionalnu biotehnologiju koja obuhvata oplemenjivanje biljaka i domaćih životinja, kao i korišćenje mikroorganizama za proizvodnju hrane i pića, proizvodnju biogasa i slično. Savremena biotehnologija podrazumeva genetski inženjering, inženjering tkiva i kloniranje.

Savremena biotehnologija je tema velikih svetskih polemika, a sve u cilju ukazivanja i sprečavanja korišćenja biotehnologije u svrhe koje mogu da nanesu štetu čoveku ili prirodi.

Tradicionalna biotehnologija postoji vekovima kao oblast nauke koja je pomogla razvoju određenih prehrambenih proizvoda, kao što su pekarski kvasac, vino, pivo, alkohol. To je dobar, koristan aspekt biotehnologije. S druge strane, savremena biotehnologija može doneti mnogo toga dobrog , pomaže u razvoju medicine, izlečenju teških bolesti, ali ona imperativno mora da bude pod kontrolom, jer njenom zloupotrebom može da dođe do nemerljivih problema i štete za čovečanstvo, životinjski svet i prirodu uopšte gledano.

Share.