Pulmologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pulmologija

Šta je to pulmologija?

Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima disajnih organa.

Sa sve većim razvojem tehnologije i pojavom različitih fabrika vazduh, ali i celokupna priroda oko nas dosta je zagađena. Ako tome dodamo pušenje i različite alergije, kao i bakterije i viruse kojih je sve više u vazduhu ne treba da nas čudi što iz dana u dan ima sve više obolelih od plućnih bolesti. Takođe sve ovo dovelo je do pojave posebne grane u medicine koja se bazira na lečenje navedenih bolesti, a koja se naziva pulmologija.

Etimološki posmatrano pojam pulmologija potiče iz latinskog jezika i označava granu medicine koja je specijalizovana za bolesti pluća i drugih disajnih organa. Po definiciji pulmonolgija se bavi dijagnostikovanjem, prevencijom i lečenjem svih plućnih bolesti. U te bolesti spadaju sve vrste astme, bronhitis, tuberkuloza, glivična oboljenja, emfizem pluća, embolija, infrakt pluća, sarkrodioza i slično.

Specijalista koji se bavi bolestima disajnih organa naziva se pulmonolog. Pregledom koji vrši pulmonolog procenjuje se u kojem stanju se nalazi respiratorni sistem bolesnika. Danas nauka je toliko napredovala da postoje brojne tehnike kojima se najpre brzo obavljaju pregledi, a potom i postavi dijagnoza pacijentu. Najpre se vrši spirometrija koju je moguće obaviti i u kućnim uslovima. Po potrebi pulmonolog će izvrštiti i bronhoprovokaciju, a ako on smatra da je neophodno izvršiće se i bronhodilatatorni test kojim će se utvrditi da li će  i kliko disajni sistem bolesnika reagovati na lekove.

Ono što se u okviru pulmologije radi jeste najpre postavljanje dijagnoze (ako je ima) kod pacijenta, zatim praćenje toka bolesti i prepisivanje odgovarajuće terapije, a po potrebi i vršenje određenog hiruškog zahvata.

Share.