Influenca

0

Šta je to influenca?

Najjednostavnije rečeno influena predstavlja grip.

Svi mi čuli smo za pojam grip, gotovo svako od nas bar nekada dobio je isti, ali mali broj ljudi zna da je drugi naziv za ovu zaraznu bolest – influenca.

Pojam influenca potiče od latinske reči influenta u značenju uticaj. Ovako zanimljiv naziv poznatoj bolesti dali su Italijani koji su smatrali da influenca nastaje usled delovanja nebeskih tela. Vremenom utvrđeno je da influenca nastaje zbog virusa iz porodice Orthomyxoviridae.

Influenca

Influenca je izuzetno zarazna bolest koja se manifestuje sa poremećajima opšteg stanja bolesnika koje se ogleda u poremećajima respiratornog sistema. Uzrokuju je virusi koji se prenose sa malenim česticama (kapljicama) koje se nalaze u vazduhu. Ove kapljice u vazduh dospevaju kada zaražena osoba kine ili se zakašlje.

Iako nije pravilo influenca se obično javlja u epidemija bilo da su manjih ili većih razmera. Svetske pandemije ove bolesti javljaju se približno na svakih trideset godina i to u izmenjenom i nešto težem obliku koji često može biti i smrtonosan.

Iako je jedna od najpoznatijih bolesti i izuzetno zarazna, influenca se lako leči, a bolesnik se oporavlja u roku od nedelju dana, često i ranije. Komplikacije se mogu javiti kod starijih ljudi ili onih koji imaju bolesti respiratornog sistema.

Zanimljivo je to da grip može javiti i kod životinja, odnosno kod sisara (konja, svinja, krava…), ali i kod domaćih i divljih ptica. Po pravilu životinjske influence se ne mogu preneti na čoveka, a izuzetak je tzv ptičiji grip koji se pojavio 2003-e godine.

Bitno je istaći da godišnje od influence oboli  više miliona ljudi, a njena smrtnost je veoma mala i iznosi manje od 1%.


Share.

Leave A Reply