Celivati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači celivati?

Celivati je crkveni izraz koji znači poljubiti crkvenu ikonu, krstić ili ruku sveštenog lica.

Svi oni vernici koji često posećuju crkvu dobro su upoznati sa pojmom celivati, ali za one druge kojima možda nije baš najjasnije značenje ove reči, sledi objašnjenje.

celivati

Sam termin celivati predstavlja crkveni izraz koji znači nežno poljubiti crkvenu ikonu, krstić ili ruku sveštenog lica.

Kao što većina nas zna pri ulasku u neku crkvu, manastir ili hram obično se nalazi ikona hramovnog svetitelja koja se nalazi u centralnom delu, a oko nje su obično postavlje ostale ikone za celivanje. Osoba koja uđe u crkvu pred ikonom će zastati prekrstiti se i poljubiti lik svetitilja koji se nalazi na njoj, odavajući time određeno poštovanje.

Celivanje ikone se ne odnosi samo na poštovanje koje pojedinac ima ka ikoni kao materiji već ono predstavlja molitvu.

Iako se celivanje pre svega odnosi na celivanje ikona, ono je u žargonskom govoru poprimilio i drugo značenje. Pa tako ako izraz da momak celiva devojku označava da je on veoma naklonjen ka njoj, te da je nežan i da je voli i poštuje na veoma poseban način.

Share.