Supervizor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači supervizor?

Iskusan nadzornik, odnosno vođa tima sa višim stepenom odgovornosti naziva se supervizor.

Prateći medije, a posebno gledajući popularni TV kviz “Slagalica”, svi mi bili smo u prilici da čujemo za pojam supervizor, koji je voma prisutan u medijima. Ako ima neko ko još uvek nije siguran u značenje ove reči, sledi objašnjenje.

supervizor

Etimološki posmatrano termin supervizor potiče od engleske reči supervidere, što znači bolje videti ili odozgo progledati. Na našim prostorima ova reč koristi se da izrazi zanimanje, te supervizor predstavlja vođu tima sa višim stepenom odgovornosti.

Supervizor je dakle, trener, nadzornik, upravnik, kooridinator ili bilo koji drugi iskusni stručnjak koji je zadužen za kontrolu i organizovanje rada radnika. Oni su ti koji bi po pravilu trebali da budu uvek objektivni i nepristrasni.

Glavni zadatak svakog supervizora jeste da osigura da radnici, odnosno njegovi podređeni obave sve dodeljenje zadatke u okviru prihvatljivog nivoa kvaliteta i predviđenih standarda.

Share.