General

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači general?

General predstavlja najviši oficirski čin visokog vojnog ranga koji se koristi gotovo u svakoj zemlji u svetu.

Tokom 17-og veka kada su se organizovale profesionalne armije započeto je sa upotrebom čina generala. Sam termin general sa etimološke strane predstavlja reč latinskog porekla koja ima značenje glavni.

general

Najpre pojam general korišćen je kao sufiks već postojećim činovima (na primer:  pukovnik general), kako bi se razlilkovali najznačajniji vojni oficiri u okviru jedne vojske.

Danas, general predstavlja opšti naziv za oficire najvišeg ranga i interesantno je da se koristi gotovo u svakoj zemlji u svetu.

U zavisnosti od čina koji ima general može komandovati i najvišim grupacijama, rukovoditi višim i visokm ustanovama, službama oružanih snaga i tome slično. U zavisnosti od armije do armije general se stepenuje sa tri ili četiri čina. Čin koji ima general u vojsci jednak je činu koji ima admiral u ratnoj mornarici.

U Srpskoj Vojsci čin generala ustanovljen je u Kneževini Srbiji 1837-e godine kao jednostepeni rang, da bi 1901-ve godine bio uveden kao dvostepeni rang  (general i vojvoda), a dvadeset godian kasnije biva podeljen na čak četiri ranga: brigadni general, divizni general, armijski general i general vojvoda.

Danas u Vojsi Srbije postoje četiri ranga: brigadni general, general major, general potpukovnik i general.

Interesantno je da postoje armije u kojima postoje viši oficirski činovi od generala poput višemaršala, maršala, feldmaršala, generalisimus i brojni drugi.

Share.