Kadar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kadar

Šta znači reč kadar

Kadrova ima više vrsta od onog filmskog preko vojnog i stručnog do nekog ko je sposoban da nešto uradi.

Izraz kadar potiče od francuske reči cadre ili latinske reči quadrum što znači četvorougao. Najčešće se u ovom značenju upotrebljava da označi skupinu oficira u jednoj vojnoj jedinici ili skup službenika. Predstavlja i sinonim za stručne kadrove u smislu stručnih ljudi za pojedine delatnosti u društvenim i državnim poslovima. Na primer, danas je u svim delatnostima popularan takozvani menadžerski kadar.

Međutim, izraz kadar upotrebljava se i kao zamenica za neku osobu koja je u stanju, koja je sposobna da uradi nešto. U tom značenju izraz kadar prenela se iz turskog jezika od reči kadir.

Prema tome pojam kadar ima više značenja a zavisi od konteksta u kojem se upotrebljava. Tako postoji kadar u fotografiji koji je određen širinom objektiva. U slikarstvu kadar je definisan formatom slike na kojoj se slika. U oba slučaja radi se o nekom okviru koji je specifična izdvojenost iz okoline. U stripu kadar izdvaja deo radnje, dok nizanjem kadrova vodi čitaoca kroz priču.

U filmu je nešto drugačije, pa se kadar definiše kao jedinica filmskog izlaganja, odnosno deo filma u kojem se bez ikakvih prekida prati prizor, zbivanje. Može se reći i da je filmski kadar prostor koji filmska kamera obuhvata snimanjem.

Share.

Leave A Reply