Lumen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je to lumen?

Izvedena jedinica svetlosnog fluksa naziva se lumen.

Sa pojmom lumen uglavnom se možemo sresti u fizici, posebno u fotometriji, dok u je u drugim naučnim disciplinama ovaj pojam jako slablo zastupljen. Zbog toga mali broj ljudi zna njegovo značenje.

lumen

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da izraz lumen potiče od latinske reči lux, što znači svetlost, sjaj. U fizici, a posebno u fotometriji lumen se definiše kao izvedene jedinica svetlosnog fluksa.

Prema tome, lumen predstavlja količinu svetlosti koja pada na jediničknu sfernu površinu sa jedinične udaljenosti od izvora do jedne kandele. Obeležava se simbolom – lm.

U anatomiji lumen označava šupljinu cevastih ili vrećastih organa poput želudca, creva, bubrega, krvne žile i slično.

Sa ovim pojmom se možemo sresti i u filozofiji, gde se lumen koristi  u značenju prirodna svetlost, odnosno prvobitna, urođena moć saznanjava koju svaki čovek poseduje.

Lumen se može koristiti i u prenesenom značenju, gde može označaati veliki duh, sjajnu glavu, bistri um, snažan duh i tome slično.

Share.