Pregalaštvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pregalaštvo?

Pregalaštvo označava upornost, incijativu i marljivost.

Pojam pregalaštvo je jako redak na našim prostorima i gotovo da se uopšte ne koristi. Zbog toga malo je onih koji znaju značenje ove reči.

pregalastvo

Pregalaštvo je pojam koji je teško definisati. Naime, to je jedna od pozitivnih osobina koja je veoma poželjna ako želite da konkurišete za neko radon mesto.

Ako za neku osobu kažemo da se odlikuje pregalaštvom, to znači da je ona uporna, mraljiva, agrilna i veoma incijativna. Reč je o veoma vrednim osobama koje odlikuje samostalni podsticaj i velika požrtvovanost i angažovansot u svemu što rade.

Pregalaštvo se u širem smislu može definisati i kao volja, radnost ili nastojanje.

Share.