Butovanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to butovanje?

Pokretanje sistema računara naziva se butovanje.

Svi oni koji su vešti u baratanju računarima sigurno znaju šta znači pojam butovanje. A oni koji su možda laici za računaske pojmove, došli su na pravo mesto.

butovanje

Termin butovanje preuzet je iz engleskg jezika od reči boot, i ima značenje pokretanja sistema računara. Izraz butovanje odnosi se na pokretanje operativnog sistema i uglavnom se koristi kada želimo nekome da stavimo do znanja da smo upalili računar – odnosno stisnuli smo dugme za paljenje istog.

Računar se možda butovati na dva načina. Najpre imamo hladno pokretanje kada isključimo napajane sačekamo da prođe neko vreme, i zatim ga ponovo upalimo.

Drugi način jeste vruće butovanje koje se obavlja kada na računaru stisnemo dugme – reset. Vruće butovanje je učestalije, dok se hladno uglavnom vrši kada je potrebno isprazniti memoriju računara.

Ovde je bitno objasniti i razliku između butovanja i rebutovanja. Rebutovanje podrazumeva proces u kome restartujemo računar, odnosno ponovo pokrećemo sistem računara.

Share.