Internista

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači internista?

Doktor specijalista za unutrašnje bolesti naziva se internista.

Za pojam internista čuo je svako od nas, a koliko nas zapravo zna šta internista znači? U slučaju da ste se pitali koja je specijalnost ovog doktora i šta sve on leči, došli ste na pravo mesto.

internista

Sam termin internista potiče iz latinskog jezika, od reči internus, koja ima značenje unutrašnji. Internista po definiciji predstavlja doktora čija su specijalnost unutrašnje bolesti, odnosno dijagnostika i lečenje neurohiruških oboljenja unutrašnjih organa.

Doktor internista tokom svog školovanja se obučava kako da preventira, dijagnostikuje i leči čoveka kao celinu, a ne pojedinačne organe. Dakle, internista se bavi opštim zdravljem odrasle osobe.

Kako bi dijagnostikovao bolest internista posmatra anamnestične podatke pacijenta, ali i njegove rodbine. Njegova je dužnost da adekvatno usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života kako bi izbegao dobijanje određenih bolesti ili pak kako bi izlečio već postojeće.

U slučaju da sam internista ne može dati adekvatnu dijagnozu dužan je da traži savete od drugih specijalista, ili pak da uputi bolesnika ka doktoru specijalisti koji će moći da mu da pravu dijagnozu i dalje lečenje.

Share.