Sanatorijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to sanatorijum?

Sanatorijum predstavlja lepo uređenu bolnicu pogodnu za lakše i hronične bolesnike.

Pojam sanatorijum koristi se često na našim prostorima zbog čega veliki broj ljudi zna značenje istog. Najjendostavnije rečeno sanatorijum predstavlja zdravilište ili lečilište.

sanatorijum

Sama reč u naš jezik došla je iz latinskog od istoimene reči i naišla na široku primenu. Pod sanatorijumom se podrazuemva lepo uređena bolnica koja se po pravilu nalazi na klimatski povoljnim mestima. U njima se uglavnom leče lakši ili hronični bolesnici.

Sanatorijumi koji su smešteni u velikim gradovima imaju nešto drugačiju ulogu, odnosno u njima su uglavnom smešteni bolesnici koji boluju od akutnih bolesti, naročito oni kojima je nephodno hiruško lečenje.

Vremenom reč sanatorijum počela je da se koristi i za bolnicu bilo koje vrste i namene, kao i sa sve banje.

Share.