Razuman

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači razuman?

Razuman je pridev koji opisuje osobu koja je razborita.

Sigurno ste do sada bili bezbroj puta u prilici da čujete da za nekoga kažu da je razuman čovek. Verovatno ste i sami nekada upotrebili ovaj pojam. A da li znate koje je njegovo značenje?

razumnost

Etimološki posmatrano reč razuman potiče od latinske reči ratio, što znači razlog. Sam termin razuman koristi se da označi osobu koja ima razuma, koja je razborita. Može se reći da je razumnost sposobnost praktičnog umnog delovanja.

Dakle, razuman je pridev koji opisuje razboritog čoveka koji svemu pristupa umno – smireno i staloženo. Razumne osobe će veoma često uraditi nešto što možda ide i na njihovu štetu, ako misle da je to najbolje u datom trenutku.

Ovde je reč o logičnom, ali i kritičkom donošenju mišljenja, poimanja i rasuđivanja.

Share.