Lajtmotiv

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači lajtmotiv?

Misao vodilja je drugo ime za lajtmotiv.

Kada smo motivisani nekom idejom ili mišlju, te marljivo radimo na nekom zadatku, nad nekom vizijom, sa nekim posebnim osećajem kaže se da smo vođeni ili da imamo neki lajtmotiv.

Pojam lajtmotiv potiče od nemačke reči leiten što znači voditi i novolatinske motivum, pa dobijamo izraz lajtmotiv iliti u prevodu misao vodilja, odnosno svaka pobuda u radu.

lajtmotiv

U muzici, gde se najviše i upotrebljava ovaj pojam, lajtmotiv predstavlja kratku muzičku ideju koja se vezuje za neki lik, predmet, pojam ili osobinu. Na primer, svaki put kada se pojavi određena osoba na sceni tačno u tom momentu čuje se ista melodija, mala muzička tema koja dočarava ili pojačava doživljaj te osobe, junaka. To se najčešće praktikuje u opereti pri pojavljivanju određenog lika, orkestar (ne retko skriven) svira upravo lajtmotiv te osobe.

Lajtmotivi služe da ojačaju vezu između dramske radnje i muzike. Dobar primer lajtmotiva nalazimo i kod Riharda Vagnera (čuveni nemački kompozitor poznog romantizma) kod kojeg je lajtmotiv definisan kao određena muzička tema kojoj je cilj da karakterizuje nekog junaka ili neki događaj. Pri tom ta tema se uvek ponavlja pri pojavljivanju tog junaka na pozornici ili pri sećanju na taj određeni događaj.

Lajtmotivi svakako doprinose snažnijem razumevanju scensko muzičkog dela ali i kontinuitet u samoj drami, odnosno radnji na sceni.

Share.