Bansek

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to bansek?

Mašinska testera u obliku beskrajne trake naziva se bansek.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam bansek? A znate li koje je njegovo značenje?

bansek

Pripadnici muške populacije sigurno znaju šta je bansek, dok pripadnicima lepšeg pola ovaj termin možda do sada nije bio poznat.

Na naše prostore izraz bansek došao je sa engleskog govornog područja od reči band-saw, što znači trakasta testera. Bransek predstavlja mašinsku testeru u obliku beskrajne trake koja služi za rezanje drveta, kamena, metala, plastike i drugih čvrstih materijala.

Dakle, reč je o mašini čija osnovna namena jeste izvođenje jedne operacije, a to je obrada (rezanje ili urezivanje) pre svega drveta, a zatim i ostalih materijala.

Postoji više vrsta banseka, u novije vreme sve više pažnje posvećuje se onim automatskim bansecima koji su veoma jednostavni za korišćenje.

Share.