Sumoran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sumoran, šta je to? Šta znači biti sumoran?

Sumoran je neko ko je melaholičan, neveseo, potišten, obuzet tugom.

Sam pojam sumoran predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te ne treba da nas čudi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Etimologija nas upućuje da je sam termin sumoran potekao iz mađarskog jezika, preciznije od reči szomorú (somoru), što znači tužan. Sumoran je pridev koji se koristi da označi osobu koja je obuzeta tugom, melaholična, nevesela, žalosna, potištena.

Ovaj pridev se koristi i da označi nešto što je mračno, tamno, natmureno, čemerno. Obično se kaže da je vreme sumorno kada je napolju tmuran i oblačan dan.

Share.