Sukus

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sukus?

Sukus je reč koja u bukvalnom prevodu znači: sok. U prenesenom značenju označava esenciju, bit, srž, osnovu, paradigmu.

Pojam sukus potiče iz latinskog jezika, od reči (succus). Ipak, značenje ove reči mnogo češće se upotrebljava kada hoćemo da naglasimo šta je bit ili srž nečega.

Sukus

Dakle, šta znači kada na primer pitamo: „Šta je sukus života?“

To znači da se u razmatranjima pitamo o značaju i cilju našeg bivstvovanja na Zemlji. Reč „sukus“ možemo upotrebiti i u terminologiji ekonomskih nauka kada na primer kažemo da je „sukus projekta – marketinška praksa“.

Možemo takođe reći da je „sukus problema“ u tome i tome… To znači da sledi objašnjenje glavnog u problemu ili dilemi koja je pred nama ili o kojoj razgovaramo s nekim ili koju razmatramo na predavanjima.

I knjiga ili neko drugo umetničko delo (film, esej, pesma…) mogu imati svoj sukus.

Share.